CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG MÁY PHA MÀU

VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN NĂM 2019

Kính gửi: Nhà phân phối, Quản lý khu vực và các Đại lý

Nhằm thực hiện công tác quản lý hệ thống máy pha mầu được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, Tập đoàn Nhật Bản đề nghị và yêu cầu các Nhà phân phối, Quản lý khu vực và Đại lý sử dụng máy pha mầu thực hiện các quy định sau:

chính sách sử dụng máy pha màu sơn tự động

                                                       Chính sách sử dụng máy pha màu sơn tự động

 1. Đối tượng áp dụng chính sách sử dụng máy pha màu sơn

 • Toàn bộ khách hàng là Đại lý do Nhà máy trực tiếp quản lý, khách hàng của Nhà phân phối trên toàn quốc bán các sản phẩm sơn của Tập đoàn Nhật Bản sử dụng máy pha mầu do Nhà máy cung cấp hoặc cho mượn.
 1. Điều kiện áp dụng  áp dụng chính sách sử dụng máy pha màu sơn

 2. Đối với máy pha mầu tự động

Khách hàng có thể chọn 1 trong những cách sau.

Cách 1: Bán giá trực tiếp cho khách hàng 1 bộ máy pha mầu tự động là 210.000.000đ bao gồm máy chiết tự động + máy lắc sơn tự động+ máy in tem nhãn. Khách hàng không phải cam kết doanh số.

Cách 2: Cho mượn máy kèm điều kiện doanh số: Đơn hàng lần đầu tiên tối thiểu là 150.000.000đ  không bao gồm hàng đặt. và khách hàng đặt cọc tiền máy là 150.000.000đ. Đơn hàng trên chưa bao gồm tiền mua tinh mầu và các phụ kiện khác. Khi khách không có nhu cầu làm đại lý nữa thì công ty sẽ thu hồi máy pha mầu lại và sẽ tính khấu hao máy thông thường là 20%/năm/giá trị máy. Trường hợp máy hỏng hoặc hao mòn bất thường thì căn cứ trên thực tế để khấu trừ số tiền đặt cọc máy ban đầu.

Doanh số cam kết một năm tối thiểu là 500.000.000đ ( Năm trăm triệu đồng) đối với năm thứ nhất, 700.000.000đ (Bẩy trăm triệu đồng) đối với năm thứ 2 và từ năm thứ 3 là 1.000.000.000đ ( Một tỷ đồng).

 1. Đối với máy pha mầu bán tự động

Cách 1: Bán giá trực tiếp cho khách hàng 1 bộ máy chiết mầu bán tự động + 1 máy lắc tự động + máy in tem là 120.000.000đ. Khách hàng không phải cam kết doanh số

Cách 2: Cho mượn máy kèm điều kiện doanh số Đơn hàng lần đầu tiên tối thiểu là 70.000.000đ  không bao gồm hàng đặt. và khách hàng đặt cọc tiền máy là 80.000.000đ. Đơn hàng trên chưa bao gồm tiền mua tinh mầu và các phụ kiện khác. Khi khách không có nhu cầu làm đại lý nữa thì công ty sẽ thu hồi máy pha mầu lại và sẽ tính khấu hao máy thông thường là 20%/năm/giá trị máy. Trường hợp máy hỏng hoặc hao mòn bất thường thì căn cứ trên thực tế để khấu trừ số tiền đặt cọc máy ban đầu.

Doanh số cam kết một năm tối thiểu là 300.000.000đ ( Ba trăm triệu đồng) đối với năm thứ nhất, 500.000.000đ ( năm trăm triệu đồng) đối với năm thứ 2 và từ năm thứ 3 là 600.000.000đ ( sáu trăm triệu đồng).

 • Trách nhiệm, nghĩa vụ của đại lý được cấp máy
 1. Bộ máy pha mầu là tài sản của Tập đoàn sơn Nhật Bản tạm thời cho Đại lý, khách hàng mượn để sử dụng đúng mục đích.
 2. Khách hàng phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản máy pha mầu và phụ kiện kèm theo, theo đúng hướng dẫn sử dụng. Trường hợp bị mất mát, hỏng hóc khách hàng phải bồi thường theo giá trị thực tế được quy định trong phụ lục Hợp đồng kèm theo.
 3. Chi sử dụng tinh mầu quy định của Tập đoàn, pha mầu phục vụ cho sản phẩm của Tập đoàn (thể hiện trong hợp đồng kinh tế), Nếu bị phát hiện ra dùng sai mục đích lập tức bị thu hồi và bồi thường về những thiệt hại (nếu có).
 4. Trong trường hợp 3 năm liên tiếp đơn vị được cấp máy không đặt doanh số như cam kết sẽ bị buộc thu hồi máy và tính khấu hao theo theo thời gian đã sử dụng, thời gian khấu hao máy là 2 năm. Số tiền khấu hao sẽ trừ trực tiếp vào số tiền đặt cọc máy hoặc phải trả bằng tiền mặt.
 5. Trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà phân phối, cán bộ quản lý, nhân viên thị trường phụ trách đại lý được cấp máy.
 6. Đối với Nhà phân phối
 7. Phải thường xuyên kiểm tra giám sát nhân viên quản lý đại lý trong việc bảo quản, bảo trì máy móc. Đảm bảo tài sản của Công ty phải được sử dụng đúng mục đích.
 8. Quản lý máy và chịu trách nhiệm về vật chất với những máy pha mầu được cấp trong hệ thống đại lý do mình quản lý. Trường hợp để xảy ra mất hoặc hư hỏng thì Nhà phân phối phải chịu trách nhiệm. (trừ trường hợp hư hỏng do máy).
 9. Báo cáo doanh số của từng đại lý theo tháng và quý, trên cơ sở đó thúc đẩy doanh số cho đại lý bán hàng đạt chỉ tiêu được giao. .
 10. Kết hợp cùng kỹ thuật của tập đoàn giải quyết những vấn đề liên quan trong quá trình sử dụng máy của đơn vị được cấp.
 11. Đối với nhân viên và cán bộ quản lý thị trường khu vực
 12. Tuân thủ tuyệt đối yêu cầu quản lý của Nhà phân phối hoặc của quản lý chung.
 13. Giám sát việc bán hàng, sử dụng máy pha mầu của đại lý, báo cáo hàng tháng.
 14. Báo cáo doanh số theo tháng, quý cho quản lý và Nhà phân phối.
 15. Giải quyết các vấn đề khác theo yêu cầu của Quản lý và Nhà phân phối.
         Nơi nhận:  

–         Đại lý, nhà phân phối;

–         Lưu văn phòng.

                        GIÁM ĐỐC

 

 

 

           

                        TS. Phạm Hà

TẢI NỘI DUNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẮP ĐẶT MÁY PHA MẦU