Sơn PU có hai dạng tồn tại chính là dạng cứng và dạng foam, được dùng làm vecni để đánh bóng và bảo vệ đồ gỗ như bàn ghế, cửa gỗ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Call Now