Chính sách vận chuyển Sơn
Chính sách vận chuyển Sơn

Chính sách vận chuyển Sơn và bột trét như sau:

  • Hàng hóa được giao tại kho / nhà máy của bên A hoặc tại địa chỉ bên B chỉ định rõ trong đơn đặt hàng (bao gồm số điện thoại, tên đơn vị, cá nhân thực hiện và vận chuyển) gần địa điểm cung cấp của bên A. Bên A sẽ hỗ trợ cước vận chuyển cho bên B theo từng nhóm sản phẩm của từng danh mục kinh doanh qui định cụ thể trong phụ lục hợp đồng.
  • Sơn kinh tế, sơn đặt riêng, bột bả không hỗ trợ vận chuyển, trường hợp có số lượng Công ty sẽ có chính sách vận chuyển phù hợp.
  • Chi phí vận chuyển – Bốc dỡ
  • Các chi phí vận chuyển bốc dỡ tại kho / nhà máy của bên A được hỗ trợ miễn phí 100%
  • Các chi phí vận chuyển, sang xe tại chành hoặc địa điểm khác gần kho / nhà máy của bên A được hỗ trợ theo từng nhóm sản phẩm của từng danh mục kinh doanh quy định cụ thể trong phụ lục hợp đồng.
  • Các chi phí vận chuyển khác theo nhu cầu phát sinh sẽ được thương lượng cụ thể theo loại sản phẩm, qui mô hàng hóa.
  • Căn cứ vào từng đơn hàng cụ thể, từng khoảng cách địa lý và tính chất hàng hóa, bên A sẽ hỗ trợ hoặc thỏa thuận thu phí vận chuyển.
  • Với những đơn hàng trên 30 triệu đồng hoặc trong nội thành Hà Nội / TP. HCM : giao hàng miễn phí ra địa điểm giao hàng chỉ định của bên B.
  • Với những đơn hàng dưới 30 triệu : Giao hàng theo giá ship hàng tiêu chuẩn của bên thứ ba (Grab / Goviet …) ra địa điểm giao hàng chỉ định của bên B.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0904256162